Bio bavlna

(Čtení na 4 minuty.)

 
Dnes se podíváme na to, co přesně znamená, když je
bavlna bio.

 

Začneme tím, že si jednoduše shrneme, proč může být pěstování konvenční nebo-li
běžné bavlny problém.

V několika bodech si ukážeme, co je bio zemědělství. 

Dozvíte se, co je bio bavlna a nakonec si ukážeme jednoduchý životní cyklus bio a
konvenční bavlny. 
 

BAVLNA

Kromě toho, že jde o jednu z nejrozšířenějších plodin na světě, je pěstování konvenční
bavlny také jednou z těch nejnáročnějších na chemické látky.
 
Tyto chemikálie mají obrovský dopad na kvalitu vzduchu,
vody, půdy a zdraví lidí v oblastech, kde se bavlna pěstuje.
 
Kromě ničení půdy tak zemřou každoročně tisíce farmářů, kteří přijdou s těmito chemikáliemi do styku.
 
Velkým problémem je její pěstování v rozvojových zemích, kde je jednak nedostatečná informovanost
spotřebitelů, ale i nedostatek institucí, které by dohlížely na dodržování standardů.
 

 pexels-teona-swift-6850576

 

BIO ZEMĚDĚLSTVÍ

Co je bio nebo také organické nebo ekologické zemědělství asi nejlépe vystihují principy,
na jejichž základech stojí.
A je v podstatě jedno, jestli se bavíme o pěstování mrkve nebo bavlny.

 

1. Zdraví 

Všechno souvisí se vším - zdravá půda produkuje zdravé plodiny, které následně
podporují zdraví zvířat a lidí.
S ohledem na to by se mělo bio zemědělství vyvarovat používání hnojiv, pesticidů,
živočišných léčiv a potravinářských přísad, které mohou mít nepříznivé dopady na zdraví.

 

2. Ekologie

Ekologické zemědělství by mělo být provozováno v souladu s přírodou. Mělo by být
přizpůsobeno místním podmínkám, napodobovat je a pomáhat je udržovat.
Například v případě plodin je to živá půda bez toxických pesticidů, pro zvířata ekosystém
farmy, pro ryby rybníky.
 
Všichni, kdo se podílejí na výrobním cyklu (ať už pěstitelé, výrobci nebo spotřebitelé),
by měli chránit životní prostředí vč. krajiny, půdy, vzduchu a vody a efektivně hospodařit
s materiály a energií.

 

3. Férovost

Tento princip zdůrazňuje, že ti, kdo se podílejí na ekologickém zemědělství, by měli vést
mezilidské vztahy způsobem, který zajistí spravedlnost na všech úrovních a vůči všem
stranám – zemědělcům, zaměstnancům, zpracovatelům, distributorům, obchodníkům a spotřebitelům. 
 
Stejně tak i zvířatům by měly být poskytovány takové životní podmínky, které odpovídají
jejich fyziologii, přirozenému chování a pohodě.

 

4. Péče

Ekologické zemědělství by mělo být provozováno odpovědným způsobem tak, aby
nebylo ohroženo zdraví a aby bylo životní prostředí chráněno i pro budoucí generace.
 
S veškerou opatrností a odpovědností by měly být vybírány a aplikovány nové technologie

a odmítány ty nepředvídatelné jako je např. genetické inženýrství.

Biobavlna_pole

 

BIO BAVLNA

Jednoduše řečeno bio bavlna se pěstuje metodami a s využitím přípravků, které mají
nízký negativní dopad na životní prostředí.

 

 Bio bavlna se pěstuje ze semínek, které nebyly geneticky modifikované.

 K hnojení se využívá jenom kompost nebo hnůj bez použití systetických hnojiv.

 Ke kontrole škůdců používají pěstitelé přirozené metody jako je kombinace pěstovaných
rostlin nebo střídání plodin bez použití toxických a odolných pesticidů. Zvyšuje se tak i

biologická rozmanitost.

 Před sklizní bavlny je třeba rostliny zbavit listů. Zatímco ekologické zemědělství využívá
metody jako odstavení rostlin od zdroje vody nebo se bavlníky nechají projít prvním mrazem,
u konvenční bavlny se o listy postará jak jinak než chemie.
 

 Povlečení_biobavlna

 
Pomocí obměny pěstovaných plodin pěstitelé udržují a zvyšují úrodnost půdy. Šetrným
obhospodařováním půdy se ve srovnání s konvenčním pěstování bavlníku snižuje míra

eroze půdy  (eroze nebo-li omezení nebo úplná ztráta schopnosti produkce) až o 90 %.

 
Tím, že ekologické zemědělství udržuje půdu úrodnou a v kondici, tak půda funguje jako
houba. Při povodních je schopna nasáknout vodu a v době sucha ji déle zadrží.
A kde se nepoužívají toxické pesticidy a hnojiva, tam zůstávají i zdroje vody ochráněny
od zdraví nebezpečných látek.

 

Bio není jen o tom, jak se bavlna pěstuje, důležité je také to,

co se děje v továrně.

 
Organická bavlna nesoucí označení Global Organic Textile Standard (GOTS) byla nejen

vypěstována organicky, ale také vyrobena sociálně a ekologicky odpovědným způsobem.

Více o GOTS se můžete dočíst v tomto článku.

 

bio bavlna do textu

Dozvěděli jste se něco nového? Diskutujte s námi k tématu na našich sociálních sítích.

 

Zdroj:

https://textileexchange.org

https://www.ifoam.bio

https://organiccottonplus.com

  

Vrátit se na hlavní stránku blogu

 

Zpět do obchodu